The one thing about a Web site, it always changes! Joomla! makes it easy to add Articles, content, images, videos, and more. Site administrators can edit and manage content 'in-context' by clicking the 'Edit' link. Webmasters can also edit content through a graphical Control Panel that gives you complete control over your site.

Xin chào các bạn đến với Website trường THPT Trường Chinh tỉnh Đăk Nông
Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015 PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 00:09

Tải tại địa chỉ này:

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=689

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 00:16
 
Thông báo quan trọng về tuyển sinh 2015 PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015 00:29

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) trên

Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://edu.net.vn và Cổng thông tin Thi và tuyển sinh

http://www.thituyensinh.vn/?page=8.4&view=20694

của Bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và gia đình trong việc lựa chọn các trường đại học, cao đẳng với ngành nghề đào tạo phù hợp năng lực, nguyện vọng và sở thích. Nội dung thông tin do các trường cung cấp, chịu trách nhiệm về tính chính xác và được cập nhật đến ngày 30/3/2015.

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 được chia thành 9 khu vực trên toàn quốc để thí sinh có thể dễ dàng tra cứu, bao gồm:

1. Các trường đóng trên địa bàn Tp. Hà Nội.

2. Các trường đóng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

3. Các trường đóng trên địa bàn Vùng núi phía Bắc (gồm 14 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái)

4. Các trường đóng trên địa bàn Vùng Đồng bằng Sông Hồng (gồm 10 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc).

5. Các trường đóng trên địa bàn Vùng Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng trị, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế)

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 00:13
Đọc thêm...
 
PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 00:38

Số tư liệu:3008/CT-BGDĐT

Ngày ban hành:18-08-2014

Tệp đính kèm: 3008CT.pdf

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,

giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015

_____________________

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị:

Năm học 2014-2015, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản về quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương; triển khai công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước về giáo dục theo quy định của Chính phủ; thực hiện giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

Xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu quản lý thống nhất trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội để xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp trong và ngoài nhà trường, xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 8 2014 00:43
Đọc thêm...
 
Quy chế tuyển sinh THCS và THPT PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Chủ nhật, 23 Tháng 2 2014 12:08

 

Số tư liệu: 11/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18-04-2014
Tệp đính kèm: Thong_tu_11.zip

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế  tuyển sinh trung học cơ sở

và tuyển sinh trung học phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01năm 2013 việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 06 Tháng 5 2014 09:53
Đọc thêm...
 
Thư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ tư, 18 Tháng 9 2013 08:43

 

BỘ TRƯỞNG Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2013, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin gửi đến các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những năm qua, nhiều thế hệ các nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn  của các đống chí cho sự nghiệp trồng người.

Kính thưa các đồng chí!

Niềm vui ngày 20-11 năm nay của chúng ta được nhân lên gấp bội, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm và toàn ngành giáo dục chúng ta ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Kính chúc các Thầy Cô và gia đình hạnh phúc, thành công.

Chúc sự nghiệp đổi mới cản bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thắng lợi.

Chào thân ái!

GS.TS Phạm Vũ Luận


Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 08:17
 
Tra điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 PDF. In Email
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 11:14

Chiều 19/7, hàng loạt đại học đã công bố điểm thi. Thủ khoa khối A ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM Võ Thùy Phương Ngân được 26,5 điểm (Toán 9, Lý 7,5 và Hóa 10), á khoa Trần Sơn Thành được 26 điểm.

Tra điểm thi tại đây: http://diemthi.24h.com.vn/index.php/tradiemthi hoặc http://thi.moet.gov.vn/?page=12.6

Khối B có thủ khoa Nguyễn Dương Hạnh với 25,5 điểm; khối A1 có Trần Minh Long được cao nhất 24 điểm; khối D1 có thủ khoa Cao Minh Trang 22,5 điểm; và ở khối V, Mai Thái Khang là thí sinh đứng đầu với 22,5 điểm.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM cho biết, năm nay điểm của các khối cao hơn so với năm trước do đó điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ. Trường có 3.480 chỉ tiêu đại học và 300 chỉ tiêu cao đẳng. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 22/7 đến 9/8, riêng môn năng khiếu vẽ trang trí màu nước khối V trường không nhận phúc khảo.

ĐH Dân lập Hải Phòng năm nay có thủ khoa khối C Phạm Quỳnh Trang được 23 điểm (Địa 6,5; Sử 8,5 và Văn 8); khối D có em Bùi Thị Thúy Hằng và khối B có Nguyễn Thị Phượng được cao nhất 22 điểm.

Thủ khoa của ĐH Thăng Long năm nay được 22,5 điểm, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 22 điểm. Thí sinh cao điểm nhất của ĐH Xây dựng miền Tây là Cao Minh Tiến được 20,5 điểm.
Thủ khoa của ĐH Quảng Nam (chưa tính điểm ưu tiên) là 2 thí sinh khối C Trần Minh Huy thi ngành Sư phạm Ngữ văn (23 điểm - Địa 9,5; Sử 9; Văn 4,5) và Lê Thị Mỹ Hạnh thi ngành Giáo dục Tiểu học (23 điểm - Địa 8,75; Sử 9; Văn 5). Hội đồng tuyển sinh cho hay, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, trường sẽ công bố điểm trúng tuyển và thông báo xét tuyển nguyện vọng.

Chiều cùng ngày, ĐH Thủy sản cơ sở 2 cũng đã công bố điểm thi. Ngày 20/7, ĐH Tài chính Marketing sẽ công bố điểm. Thông tin từ Phòng Đào tạo trường này cho hay, thủ khoa của trường được 26 điểm.

Trong số gần 10 trường đã công bố điểm thi, thủ khoa cao điểm nhất đang thuộc về em Lê Xuân Hoàng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) của ĐH Thủy lợi, với  27,5 điểm trong đó 9,75 Toán (làm tròn thành 10), 10 Hóa và 7,5 Lý. Hoàng còn được cộng 1 điểm ưu tiên khu vực là 28,5 điểm.

Tải đề thi và đáp án thi ĐH: tại đây.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 10:53
 
Lịch thi ĐH, CĐ năm 2013
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ năm, 06 Tháng 6 2013 13:57

Đợt thi và lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

1. ĐỢT THI

Đợt I: Ngày 4 - 5/7/2013, thi đại học khối A, A1 và V.

Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2013.

Đợt II: Ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; Khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13/7/2013 (trừ 10 trường tổ chức thi tuyển sinh riêng theo Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hóa – Nghệ thuật).

Đợt III: Ngày 15 - 16/7/2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2013.

Xem chi tiết lịch thi tại đây.

Cập nhật ngày Thứ năm, 06 Tháng 6 2013 14:01
 
Đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ năm, 06 Tháng 6 2013 13:48

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013 với 6 môn thi bắt buộc, như sau:

1. Đối với Giáo dục trung học phổ thông

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

2. Đối với Giáo dục thường xuyên

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Vật lí; trong đó, các môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Chi tiết tại đây.

Cập nhật ngày Thứ năm, 06 Tháng 6 2013 13:52
 
7 đặc điểm của nghề dạy học
Viết bởi Phan Thanh Hải   
Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 12:07
(Theo tuoitre online)Thứ Ba, 20/11/2012, 10:34 (GMT+7)

TT - Nghèo tiền, thanh bạc, thầm lặng, học không ngừng, giàu tình cảm, có duyên thầm, tồn tại mãi là những đặc điểm mà nhà giáo, tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng đã đúc kết về nghề dạy học.

1. Nghèo tiền: tuyệt đại đa số thầy giáo có mức sống trung bình và nghèo. Hiếm có thầy giàu. Ngay cả ở các nước có nền kinh tế phát triển cao, số đông nhà giáo cũng không thuộc tầng lớp giàu. Ai muốn giàu, muốn thành đại gia thì chớ chọn nghề dạy học.

 

Thầy Nguyễn Ngọc Ký - tấm gương nghị lực và say mê với nghề - giao lưu với học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Tự Trung

2. Thanh bạch: nghèo nhưng nhà giáo là người luôn sống theo phương châm “đói cho sạch, rách cho thơm” vì nhà giáo không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà chủ yếu là dạy làm người, do đó phải nêu gương bằng hành động của mình, lối sống của mình. Ai có nếp sống phóng túng đều không thích hợp với nghề này.

3. Thầm lặng: những nỗ lực của người thầy là bền bỉ, liên tục, không tên, năm này qua năm khác, là nỗ lực tập thể. Phải qua thời gian dài, có khi rất dài mới thấy được thành quả, người đời mới nhận ra. Ai muốn nổi tiếng, được ngưỡng mộ, được tung hô thì đừng chọn nghề dạy học.

4. Học không ngừng: người thầy hằng ngày phải tự làm mới, tự bồi bổ hiểu biết, nâng cao trình độ của mình để đủ sức khai sáng thế hệ trẻ mỗi ngày một khác, mỗi ngày một khôn theo đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Người thầy có trình độ cao khiến học trò nể phục. “Người thầy như ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian”.

5. Giàu tình cảm: nghề dạy học đòi hỏi người thầy phải giàu tình cảm, phải sống được “nhiều cuộc đời” - nghĩa là phải biết hóa thân vào thân phận từng học trò của mình để hiểu hoàn cảnh, động cơ, mục đích hành động của trò từ đó nghĩ ra cách dạy, cách nâng đỡ, cách tha thứ và cách thuyết phục thành công. Người thầy giàu tình cảm luôn được trò thương, trò nhớ, gia đình học trò biết ơn.

6. Có duyên thầm: nghề dạy học khó thu hút người ngoài nghề bằng bề ngoài hào nhoáng, hấp dẫn nhưng níu chân người đã bước vào nghề bằng cái duyên thầm của mình. Nhiều người lúc đầu không có cảm tình đặc biệt với nghề này nhưng bước vào rồi thì mới thấm được cái duyên đó. Bén duyên rồi thì thấy say mê. Được nhìn thấy một đứa trẻ khôn lớn lên, thành người là niềm hạnh phúc vô bờ của người thầy.

7. Tồn tại mãi: trong xã hội, luôn có một số nghề mất đi nhưng có nghề cứ tồn tại mãi cùng xã hội loài người. Nghề dạy học là một trong số đó. Thử tưởng tượng một xã hội không có người thầy, xã hội đó sẽ đi về đâu? Thử tưởng tượng một ngày không có thầy cô, từng gia đình sẽ khó xử nhường nào? Không ai trên đời này từ người lao động bình thường đến nhà khoa học được giải Nobel hay nguyên thủ quốc gia mà không có thầy. Mãi mãi sẽ là như vậy.

TS HỒ THIỆU HÙNG

Cập nhật ngày Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 12:11
 


Trang 1 trong tổng số 3 trang

* THĂM DÒ Ý KIẾN

Ngành nào hiện nay được ưa chuộng nhiều nhất
 

Thống Kê Lượng Truy Cập

/home/thpttruong/domains/thpttruongchinhdaknong.edu.vn/public_html/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

* TRA TỪ ĐIỂN 

* NGHE NHAC

There seems to be an error with the player !

---------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
----------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
-----------------------------------------* ĐĂNG NHẬP

*ẢNH HOẠT ĐỘNG

JA slide show

* THỜI GIAN ....?

* DỰ BÁO THỜI TIẾT

* LIÊN KẾT WEB

* VIDEO GIẢI TRÍGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module
caphe
--------------------------------
thanhnien
---------------------------------
baodantri
----------------------------------
BGD
------------------------------------------------------------
---------------------------
--------------------------------
------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------------


Bản quyền trường THPT Trường Chinh

Địa chỉ : Xã Đăk Wer - H.Đăkr'lấp -T.Đăk Nông

Email: C3truongchinh.daknong@moet.edu.vn
Lưu ý: Website hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox


Thiết kế và phát triển bởi :  Phan Thanh Hải
Điện thoại: 0905558426
Email: phanthanhhai.C3truongchinh.daknong@moet.edu.vn